Startsida  Ansökan
::Ansökan om barnomsorg
* = obligatoriskt

PersonuppgifterSteg 1 av 5

Ange barnets och sökandes personnummer (ÅÅMMDD-NNNN).
Barn:*
Sökande vårdnadshavare:*
Medsökande vårdnadshavare/sammanboende:

OBS!  Ansökan måste göras klar inom  60  minuter

De personuppgifter du lämnar kommer barn- och utbildningsnämnden behandla för administration av förskole- och fritidshemsverksamhet

Enligt Personuppgiftslagen (PuL) § 26 har varje registrerad rätt att, en gång per år, få besked om hur personuppgifterna behandlas. Skriftlig begäran ska undertecknas och skickas till: Barn- och utbildningskansliet, 574 80 Vetlanda


 
Var vänlig vänta medan sidan laddas...